Min Data: Top 3 Data Nyheder – Uge 19

Top 3 Data Nyheder - Uge 19

Hey. Så er der interessant læsning af de, efter min mening, tre vigtigste nyheder fra sidste uge omkring min og din data.

Det handler om:

  • Vi brugere ønsker, at teknologi skal virke for os
  • Nyt AI-projekt vl forudsige frafald på ungdomsuddannelser
  • Anonymous ønskede at hjælpe srilankanere. Men…..

God læselyst!


1. Vi brugere ønsker, at teknologi skal virke for os. Her er vores krav.

Hvorfor er det vigtigt at vide?

Vi som brugere ønsker privatliv, fordi det er grundlæggende for frihed. Vi brugere ønsker internetadgang til en overkommelig pris, fordi deltagelse i vores digitale samfund er en borgerrettighed. Vi brugere vil have valgmuligheder, så vores fremtid er ikke låst af en håndfuld mega-virksomheder. Vi brugere ønsker gennemsigtighed, så vi kan forstå, hvordan teknologi former vores liv – og rette kursen, når den går af sporet.

Læs mere her 👇 (Eng)

Link: https://www.washingtonpost.com/technology/2022/05/12/we-the-users/


2. Nyt AI-projekt vil bruge trivselsmålinger til at forudsige frafald på ungdomsuddannelser

Hvorfor er det vigtigt at vide?

Flere af de nævnte datakilder kan indeholde særdeles følsomme oplysninger om de unge. Det er for eksempel tilfældet med PPR-data, der kan indeholde informationer om psykisk sygdom og mistrivsel. Det samme kan siges om data fra trivselsmålingerne. Oprindeligt blev børn og forældre da også lovet at data fra trivselsmålingerne ville være fuldt anonymiserede, men det viste sig senere ikke at være sandt, da Politiken kunne afsløre at de unges svar bliver registeret sammen med deres cpr-nummer.

Læs hele historien i artiklen 👇

Link: https://pro.ing.dk/datatech/artikel/nyt-ai-projekt-vil-bruge-trivselsmaalinger-til-forudsige-frafald-paa?check_logged_in=1


3. Anonymous ønskede at hjælpe srilankanere. Deres hacks satte mange i alvorlig fare

Hvorfor er det vigtigt at vide?

Anonymous delte offentligt tusindvis af brugernavne, adgangskoder og e-mail-adresser fra databasen Sri Lanka Scholar, en privat portal, der forbinder studerende til forskellige videregående uddannelsesinstitutioner. “Medmindre det bliver rettet, kan en anden hacker få adgang til den samme database og indsamle medarbejdernes pasoplysninger og andre personligt identificerbare oplysninger, som kan sælges på det Dark Web for omkring $50,” siger cybersikkerhedsspecialist Asela Waidyalankara

Læs hele historien her 👇 (Eng)

Link: https://restofworld.org/2022/anonymous-sri-lankans-hacks-danger/


Læs mere om data her 👇