Min Data: Top 3 Data Nyheder – Uge 16

Top 3 Data Nyheder — Uge 16

Så er der interessant læsning af de, efter min mening, tre vigtigste nyheder fra sidste uge omkring din data. Det hander om overvågning hos Nemlig.com, brug af din sundhedsdata og se om du er ramt af Facebook læk.

God læselyst!


1. Nemlig-direktør forsvarer mål og overvågning: Giver mere frihed

Hvorfor er det vigtigt at vide? Hvordan ville du have, hvis du blev målt ned på sekunder ift dine arbejdsopgaver? Og at det data, blev udstillet for alle på din arbejdsplads? Det er dagligdag hos nemlig.com. Denne detaljeret overvågning er fremtiden i mange nye digitale virksomheder. Hvis det kan måles, så kan arbejdspladsen bruge til at “optimere” hver enkelt medarbejder. Er det vejen frem?

På lageret er der eksempelvis – alt efter varetype – henholdsvis 9, 12 eller 14 sekunder til at hente og pakke hver vare for at holde en effektivitet på 100 procent. Effektiviteten overvåges af en supervisor og vises på storskærm i lagerhallen. Og det er med til at skabe frihed for medarbejderne, mener Stefan Plenge (Direktør Nemlig.com)

Læs hele historien her 👇

Link: https://politiken.dk/forbrugogliv/forbrug/art8175489/Nemlig-direkt%C3%B8r-forsvarer-m%C3%A5l-og-overv%C3%A5gning-Giver-mere-frihed


2. Regeringen åbner for virksomheders brug af danskernes sundhedsdata

Hvorfor er det vigtigt at vide? Sundhedsdata er guld for tiden. Under corona bliver alt målt og vejet, både dem der får sygdommen men også ift de vaccinerede. Erhvervsminister Simon Kollerup vil nu gøre det nemmere for virksomheder at gøre brug af vores sundhedsdata, til brug for bedre diagnostik, og bedre behandling af alvorlige sygdomme.

Men som jeg skrev om i uge 4, så kan det være en gråzone for videreformidling af data.

Læs artiklen her 👇

Link: https://www.computerworld.dk/art/256163/regeringen-aabner-for-virksomheders-brug-af-danskernes-sundhedsdata


3. Danske ministre og topembedsfolk i kæmpe Facebook-læk: Se her, om du er ramt

Hvorfor er det vigtigt at vide? De mange data er oprindeligt stjålet fra Facebook. Blandt de offentliggjorte oplysninger er bosted, fødested, telefonnumre, civilstatus og fulde navn. Det kan have store konsekvenser, hvis nu nogle vil lave personidentitets tyveri.

»Det er en perfekt pakke for svindlere. For det første er telefonnummeret, en nøgle til mange tjenester. Men har man navn og nummer, er der også en lang række mulighed for at svindle enten ejeren af telefonnummeret eller nogen, offeret kender og omvendt,« siger Keld Norman, der er it-sikkerhedskonsulent hos Dubex

Se om din profil er lækket 👇

Link: https://www.version2.dk/artikel/danske-ministre-topembedsfolk-kaempe-facebook-laek-se-her-du-ramt-1092457


Photo by Petrebels on Unsplash

Læs mere om data her 👇