Min Data: Top 3 Data Nyheder – Uge 48

Top 3 Data Nyheder - Uge 48

Så er der interessant læsning af de, efter min mening, tre vigtigste nyheder fra sidste uge omkring min og din data.

Det handler om:

  • Har det offentlige styr på vores persondata?
  • Algoritme til at forudsige covid pleje
  • Undersøgelse af vores digitale liv

God læselyst!


1. Halvdelen af danskerne tvivler på det offentliges beskyttelse af persondata

Hvorfor er det vigtigt at vide? Det er vigtigt fordi vi, i større eller mindre grad, ikke stoler på det offentlige til at varetage vores persondata. Det viser en ny undersøgelse fra Digitaliseringsstyrelsen, der undersøger danskernes tillid til den offentlige sektors digitale løsninger. Det giver god mening i mine ører, da vi gang på gang hører om offentlige instanser der ikke håndterer vores data korrekt. Som denne historie, hvor næsten 13.000 skolebørns CPR-numre blev sendt i en ukrypteret e-mail af Silkeborg Kommune.

Dog har vi danskerne tillid til det offentliges digitale løsninger. Undersøgelsen viser nemlig, at 78 procent af danskerne har tillid til dem.

Læs mere her 👇

Link: https://www.version2.dk/artikel/halvdelen-danskerne-tvivler-paa-offentliges-beskyttelse-persondata-1093700


2. Ny algoritme kan redde liv: Forudsiger hvor mange, der får brug for intensiv pleje mod corona

Hvorfor er det vigtigt at vide? I forlængelse af ovenstående artikel, er det jo interessant at anvende en algoritme på meget personlig data.

Algoritmen bruger data om de enkelte patienter fra Sundhedsplatformen, hvilken eksempelvis indeholder information om køn, alder, medicinforbrug, BMI, om personen ryger eller ej, blodtryk og lignende.

Forskerne vil gerne hjælpe de trængte hospitaler, og det kan jeg godt se meningen i. Men jeg får alligevel myrekryb når så personlig data anvendes, dog her i den gode sags tjeneste. Som Stephan Lorenzen forklarer, forsker på Datalogisk Institut på Københavns Universitet: ”Vi har vist, at data kan bruges til utroligt meget, og vi er heldige, at vi i Danmark har så meget viden om vores sundhed at trække på.”

Læs hele historien i artiklen 👇

Link: https://science.ku.dk/presse/nyhedsarkiv/2021/ny-algoritme-kan-redde-liv-forudsiger-hvor-mange-der-faar-brug-for-intensiv-pleje-mod-corona/


3. Danskernes digitale liv

Hvorfor er det vigtigt at vide? Der er gang i undersøgelserne af vores digitale udvikling. Villumfonden og Veluxfonden har støttet ”Algoritmer, Data og Demokrati” eller forkortet “ADD-projektet”, med 100 millioner de næste 10 år. Det er et kombineret forsknings– og oplysningsprojekt, som kortlægger og skaber indsigt i og debat om de mange problemstillinger, der følger med en øget digitalisering af samfundet.

I denne befolkningsundersøgelse tager ADD-projektet borgernes briller på og giver et aktuelt billede af, hvordan danskerne forholder sig til den digitale teknologiske udvikling. Undersøgelsen er inddelt i temaerne: Algoritmer i hverdagen, Demokrati og rettigheder, Ansigtsgenkendelse, Digital sikkerhed og tryghed og Sociale medier og psyken.

Gå i dybden med undersøgelsen her 👇

Link: https://algoritmer.org/befolkningsundersoegelse/


Læs mere om data her 👇